Kia de Leeuw - Remedial Teaching

Veerweg 38 • 6991 GP Rheden

T 06 - 48 92 41 34

Wie is Kia de Leeuw?

Kia de Leeuw is moeder van een dyslectische zoon. Om die reden heeft ze de opleiding voor remedial teacher gevolgd bij Fontys Hogeschool Tilburg en heeft ze zich gespecialiseerd in dyslexie, spelling- en leesproblematiek.

Op dit moment is zij, naast een eigen praktijk, werkzaam bij een scholengemeenschap voor vmbo-t, havo en vwo. Ze begeleidt daar allerlei leerlingen, van brugklas tot examenklas, met verschillende leer- en gedragsproblemen. Met het oog op passend onderwijs zijn er steeds meer leerlingen met complexere problemen op deze school, die van haar ondersteuning krijgen. Naast problemen met lezen en rekenen, hebben deze leerlingen veel hulp nodig bij het leren studeren en het organiseren van hun huiswerk.

Kia de Leeuw is deskundig op het gebied van digitale en auditieve ondersteuning, met de daarbij horende examenreglementen en kan adviseren welke hulpmiddelen het meest geschikt zijn voor de leerling. Zij heeft ervaring met Kurzweil, een computerprogramma dat teksten voorleest, dat zij op de scholengemeenschap coördineert. Daarnaast ontwikkelt ze allerlei lesmateriaal, dat aansluit bij de problematiek van de verschillende leerlingen. Ze helpt hen bij het vinden van leerstrategieën, die passen bij hun manier van leren.

Het uitgangspunt is de leerling, het doel is de leerling te leren hoe hij/zij zich zelfstandig verder kan ontwikkelen.

Kia de Leeuw - remedial teaching - foto1
Kia de Leeuw - remedial teaching - foto2