Kia de Leeuw - Remedial Teaching

Veerweg 38 • 6991 GP Rheden

T 06 - 48 92 41 34

Wat is remedial teaching?

Bij sommige leerlingen verloopt het leren minder gemakkelijk dan verwacht. Aan de inzet ligt het meestal niet: het lukt eenvoudig niet om het lezen, spellen, rekenen en/of schrijven onder de knie te krijgen.

Deze leerlingen hebben hulp nodig om erachter te komen hoe zij het beste kunnen leren, uitgaande van de voorkeuren en strategieën die ze zelf al ontwikkeld hebben. Het doel van remedial teaching is de leerling te leren hoe hij/zij zich zelfstandig verder kan ontwikkelen.

Na een oriënterend kennismakingsgesprek, volgt een grondig pedagogisch-didactisch onderzoek. Middels intakegesprekken, testen en analyse van werk van de leerling, proberen we een beeld te krijgen van de leerling en te ontdekken waar het probleem precies zit. In samenwerking met de ouders en de school wordt gekeken hoe de leerling het beste geholpen kan worden. Na deze fase stellen we een handelingsplan op, dat met alle betrokkenen wordt besproken.

Daarna volgt de behandeling door een remedial teacher. Bij remedial teaching gaat het om het toepassen van gespecialiseerde technieken en benaderingen. Uitgangspunt daarbij is de leerling zelf, sterke eigenschappen worden gebruikt om zwakke onderdelen te verbeteren. Door één-op-één-begeleiding wordt zichtbaar welke stappen hij/zij maakt en kan daar heel effectief op ingegaan worden. Het is maatwerk!

Kia de Leeuw - remedial teaching - foto1
Kia de Leeuw - remedial teaching - foto2